1

پنجشنبه 06 تير 1398 - 14:24

تصویر نمایه: پیامی دارند...

به مناسبت تشییع 150 شهید گمنام... «نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشود، با مردم حرف میزنند، با ماها دارند میگویند؛ ما گوشمان سنگین است. این پیامها را درست نمی‌شنویم؛ اگر به ما بشنوانند این پیامها را، دیگر این گرایش به شرق و به غرب و به دشمن و به کفر و الحاد و مانند اینها، از بین ما رخت بر خواهد بست. این ضعفهایی که شما مشاهده میکنید در ما، به خاطر این است که این پیام را نمی‌شنویم؛ اگر این پیام را بشنویم، روحیه‌ها قوی خواهد شد، حرکت، حرکت جدّی‌ای خواهد شد. پیام شهیدان، پیام نفی ترس و اندوه است. امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسد، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.» (97/9/21)

«پیام شهیدان پیام نفی ترس و اندوه است.»

97/9/21

این مطلب را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

دیدگاه

chapta